Érdek-védelem

Szegények ügyvédje

„A tenni akarás volt a legfőbb motiváció”

Jogi és fogyasztóvédelmi kérdésekkel kapcsolatban már több mint öt éve kereshetik fel a Baján és környékén élők a Bács-Csongrád Megyei Jogvédő Egyesületet. A szervezet elsősorban tanácsadással foglalkozik, de a „Szegények Ügyvédjeként” akár a rászorulók jogi képviseletét is ellátja. Ginál Mátyással– a Bács-Csongrád Megyei Jogvédő Egyesület elnökével, az Egyesület alapítójával beszélgettünk.
Mikor, milyen céllal jött létre az Egyesület?
 Szervezetünk 2004 januárjában jött létre. Alakulásunkkor célunk az emberi és állampolgári jogok védelme, a jogsérelmet szenvedett polgárok felvilágosítása és segítése volt. Feladatunknak tekintjük azon állampolgárok – a hazánkban élő vagy tartózkodó más országok állampolgárait is beleértve – érdekeinek védelmét, akik bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetbe kerültek, és saját erejükből képtelenek a problémájuk megoldására. A „szegények ügyvédje” elnevezéssel díjtalan jogi tanácsadást nyújtunk, és ha szükséges, a jogi képviseletet is ellátjuk. A rendkívül költség- és időigényes peres eljárások bíróságon kívüli rendezése érdekében mediátorként is fellépünk, de feladataink közé tartozik a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos tájékoztatás, tanácsadás is.
Igen széles körben tevékenykednek. Mik voltak az Ön személyes indítékai, mozgatórugói az Egyesület megalapításakor?
 A tenni akarás volt a legfőbb motiváció, a mit és hogyan, csak később alakult ki. Az életem nagyobbik részét a versenyszellem, a versenytársak megelőzésének, legyőzésének vágya irányította. Az Egyesületben való tevékenységem során számos kilátástalan helyzetű, vagy nehézsorsú emberrel találkoztam, akiknek – csupán azzal, hogy meghallgatást nyertek – gyakran sikerült enyhíteni a kétségbeesésükön. Ez rádöbbentett arra, hogy sikerélményt nemcsak a „helyzetbekerülés” és a győzelem adhat.
Általában kik keresik meg Önöket?
 Segítségünket elsősorban rászorulók veszik igénybe. 28 500 forint alatti egy főre jutó havi jövedelem esetén szervezetünknél a jogi segítségnyújtás ingyenes, és jövedelmüktől függetlenül díjtalanul foglalkozunk többek között a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, illetve közgyógyellátásban részesülők ügyeivel. Ügyfeleink elsősorban közigazgatási, polgárjogi- és családjogi ügyekben fordulnak hozzánk, de előfordulnak munkaügyi-, sőt büntető ügyek is. Az ügyeket mindig végigvisszük – ez egy-két levél megírásától, a vitás ügyek közös megegyezéses rendezésén át egy több bírósági tárgyalást igénylő per jogerős lezárásáig is eltarthat.
Ha nem a megbízási díjakból, akkor milyen forrásokból finanszírozzák az egyesület működését?
 Működésünket elsősorban a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium finanszírozza, ez a befejezett ügyek arányában történik. Ezen kívül rendelkezünk különböző pályázatokon elnyert összegekkel, de jelentős a díjazás nélkül végzett munka mennyisége is.
Mennyire tekinthető sikeresnek a tevékenységük? Éves szinten körülbelül hány ügyet tudnak megoldani?
 Mivel már több mint öt éve folyamatosan végezzük a munkánkat, jelenleg is számos ügyünk van folyamatban. Érzékeltetésül: a tavalyi évben 264 jogi segítségnyújtással kapcsolatos megbízást kaptunk, és ezek mintegy 65-70 százalékát sikeresen meg is oldottuk.
Horváth Dóra
oldal tetejére...